January 22, 2021

Research shows our philosophy

Nielsen’s research debunks many popular, but false and damaging, beliefs about fathers and fathering after parents separate.  As her research shows… Children who live primarily with […]
January 5, 2021

Højesterets afgørelse i dom om samvær – afsagt 05.01.2021

https://domstol.dk/hoejesteret/aktuelt/2021/1/om-samvaer/
January 4, 2021

HUDOC – European Court of Human Rights

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:[%22001-197214%22]%7D The HUDOC database provides access to the case-law of the Court (Grand Chamber, Chamber and Committee judgments and decisions, communicated cases, advisory opinions and legal […]
December 23, 2020

Merry Christmas / Glædelig jul til jer alle.

October 25, 2020

Imponerende sag fortalt af barnet

Det mest uhyggelige i denne sag er at denne dokumentar fra DR Dokumentar 1996, fortsat sker i året 2020, efter ny forældreansvarslov, afgørelse i Højesteret sept.08.2020, […]
October 15, 2020

Der skal ændres på dette omgående, ellers vil regningen blive alt for uoverskueligt – det er EU menneskerettigheds ret til et liv i relationer der brydes hver dag !

ARTIKLEN ER FRA INFORMATION 12 Oktober 2020 Fædre skal ikke behandles som andenrangs forældre af systemet – det må høre fortiden til ? Det familieretlige system […]
October 10, 2020

Familieliv er og bliver en menneskeret, skrev advokaten ….?

DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION ARTIKEL 8 OVERTRÆDES HVER ENESTE DAG I DANMARK ! Når de folkevalgte ikke varetager Menneskerettighedskonvention § 8 retten om familieliv Artikel 8Ret til […]
October 5, 2020

Tallene og misbruget af kvindekrisecentre bør gennemgås, det hænger sammen med bevillingerne ?

Flere gange er der anmodet om forøget budget til Kvindekrisecentre, gennem 2020 er der givet flere bevillinger af vores Socialminister Astrid Kragh på millioner, 10 x […]
September 30, 2020

Tingene er ikke kendt for forældre der IKKE har været i systemet, men du kan miste dine børn på falske anklager i Familierets huset !

Her er historien fra det virkelige liv, juristen fra Familierets huset fortæller hvordan du som forældre kan “tages ud af dine børns” ligning, til trods for […]