September 26, 2020

Kære Familierets hus, hvad vil i gøre for dette ikke gentager sig ? – LYT HER !

Fathersineu.com har på ingen måde ord eller kommentar til denne podcast – END TAG JER SAMMEN NU ! Endelig kommer tingene frem indefra det betændte Familierets […]
September 25, 2020

Forældrefremmedgørelse er Psykisk vold mod børn

Læs artiklen fra 2017, men ny lov §243 til trods, fortsat er stigende problem i konflikten mellem forældre, det forværres når sagerne kommer ind i Familierrets-huset […]
September 19, 2020

Ny hjemmeside giver stor bevågenhed på et vigtigt område – kan du hjælpe ?

Morsmanual.dk har siden sin frigivelse givet en kraftig stigning i mediebevågenhed og området, fars rettighed i vores Familieretlige område “At være forældre”, Gennem flere år er […]
September 11, 2020

Om forældremyndighed Den fælles forældremyndighed blev ophævet og tillagt faren alene Sag BS-20880/2020-HJRDom afsagt den 8. september 2020 FmodM Sagen angik, om den fælles forældremyndighed over […]
September 11, 2020

Højesteret, afsiger en dom der kan skabe præcedens for fremtidens konflikt skilsmisser i Danmark

Sagen har været gennem by og landsretten, inden der mandag i september blev afsagt en dom som på alle måde satte fokus på, samværschikane og familieret […]
August 28, 2020

#Officialprincippet

https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel_forvaltningsret/officialprincippet/ Væsentlige pointer Officialprincippet indebærer, at myndighederne har ansvaret for, at en sag oplyses tilstrækkeligt, inden der træffes afgørelse. Se afsnit 2.  Formålet med sagsoplysningen er […]
August 25, 2020

112 experts have agreed, KIDS need both parents and shared custody as the best, most healthy solution for kids and parents ? Why are the politicians, experts inside the system not adopting this ?

Conflicted divorces are without any winners, how does the system work under the codex “We are working for the best of the kids” – when there […]
August 11, 2020

TREND i konflikt sager med fælles forældremyndighed, som gang på gang ignoreres …

og på INGEN måde respekteres, efterleves i forskellige “hjælpe”- organisationer i Danmark, herved er man indirekte med til at opfordre til FORÆLDREFREMMEDGØRELSE og indirekte supportere Psykisk […]
August 11, 2020

Hvert 3. Barn: Det nye skilsmissesystem mangler børnefaglighed …

“At myndighederne oftest lægger afgørende vægt på, hvilken side af konflikten barnet har valgt for at overleve, er en grundlæggende brist i måden, som sagerne behandles […]