May 9, 2019

Equal Rights is a human Right – period !

April 26, 2019

Forældrefremmedgørelse er en bevist handling fra modparten, stop denne psykiske vold mod børn

April 23, 2019

Det er psykisk vold at holde børn væk fra den anden forældre, på falske anklager m.m. – kaldet “Erased Family” eller Forældrefremmedgørelse

April 12, 2019

Erased family – Forældrefremmedgørelse

Det at sige : “vi har valgt at skulle skilles”, er på ingen det samme som at nu er far eller mor dårlig, men mange konfliktramte […]
April 10, 2019

Hello world!

Hello Fathers in Europe, we will soon be back with more info, services, communities and support around the Erased Family & the Alienated parent  Questions please […]