Alienated parent

April 23, 2019

Det er psykisk vold at holde børn væk fra den anden forældre, på falske anklager m.m. – kaldet “Erased Family” eller Forældrefremmedgørelse

April 10, 2019

Hello world!

Hello Fathers in Europe, we will soon be back with more info, services, communities and support around the Erased Family & the Alienated parent  Questions please […]