Højesterets afgørelse i dom om samvær – afsagt 05.01.2021